กิจกรรม

พิเศษ

 

kapook คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มีกำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพ new (1)                   ภายใต้แนวคิด  วชิรพยาบาล จากคุณภาพขั้นก้าวหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศ                        (Vajira from A-HA towards TQA) ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562                                    เวลา 08.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์

kapook ประชุมผู้เยี่ยมสำรวจทุกท่าน new (1)                                                                           (ฟื้นฟูความรู้ เทคนิคการเยี่ยมฯ เครื่องมือคุณภาพที่สำคัญ/ ทำความเข้าใจ                   เกณฑ์) ในวันที่ 20-21กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมการ์เด้น             ซีวิว รีสอร์ท  จ.ชลบุรี

kapook เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561

kapook  คู่มือและแนวทางปฏิบัติสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมขององค์กร                                                     -  ETH (ปก-สารบัญ)                                                                                                  -  ETH (เนื้อหา)           

kapook  มาตรฐานการรับรองเฉพพาะโรค  Recomment VJR 2559 

kapook   AHA RM VJR (13-09-59)   

kapook   RM (14-09-59)   

kapook  HA รากฐานที่มั่นคง VJR 2559   

kapook  Advanced HA 2016                                                 

 

โปรแกรม Scorecards Cockpit   ++คลิก ++

คู่มือการใช้โปรแกรมScorecards Cockpit  ++คลิก ++
คู่มือการติดตั้งโปแกรม Scorecards Cockpit   ++คลิก ++

   คน3คน3      ยา   ยา     คน3   ยา   คน3     ยา   ยา     คน3คน3