ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอดูคำตอบการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

...อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์

ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการ........

...อ่านต่อ...

กำหนดการตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ผ่าน กสพท.

สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ระ........

...อ่านต่อ...

ฐานข้อมูล USMLE Easy (ฉบับทดลอง ๑-๓๑ มี.ค. ๖๐)

เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ นศพ. และแพทย์ประจำบ้านเพื่อทดลองใช้ตามว........

...อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมว........

...อ่านต่อ...

แนวทางการส่งผลคะแนน O-NET สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

...อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สำหรับนักศึกษา

   มีปัญหาเรื่องเรียน เรื่องส่วนตัว ปรึกษาพี่โส โทร.0 2244 3152
   อยากรู้เรื่องทุนการศึกษาต่างๆ ติดต่อ พี่อั๋น โทร.0 2244 3154
   โครงการ สอบถามสวัสดิการหอพักนักศึกษาแพทย์ ติดต่อ พี่อั๋น โทร.0 2244 3154
   โครงการ เกรดไม่ออก ลืมรหัสเข้าดูเกรด ติดต่อ พี่แนน โทร.0 2244 3154
   โครงการ ผ่อนผันทหาร แพทย์ใช้ทุน ติดต่อ พีตั๊ก โทร.0 2244 3153
   โครงการ ออกแบบ ตัดต่อวีดีโอ ติดต่อ พี่ต้อง โทร.0 2244 3154
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ติดต่อ พี่ดา, พี่โส 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ติดต่อ พี่ตั้ม 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ติดต่อ พี่โค้ช 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ติดต่อ พี่แจ๊ค 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ติดต่อ พี่ภูมิ 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ติดต่อ พี่ดา, พี่โส 0 2244 3152

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แบบรายงานความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงด้านการศึกษาออนไลน์

ตารางจองห้อง

ห้องเรียน 1-2, ห้องเรียน 3, ห้องเรียน 4 และห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

E-Learning

ระบบ E-Learning

ห้องสมุด

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

กสพท.

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version