ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ OSCE

...อ่านต่อ...

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง การกำหนดรหัสวิชาของคณะแพทยศ่าตร์วชิรพยาบาล

...อ่านต่อ...

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการด้านการศึกษาและฝึกอบรมระดับหลังปริญญา ครั้งที่ 7/2560

...อ่านต่อ...

แจ้งการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ........

...อ่านต่อ...

ขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาฯ โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาอายุรศาสตร์

...อ่านต่อ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

...อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สำหรับนักศึกษา

   มีปัญหาเรื่องเรียน เรื่องส่วนตัว ปรึกษาพี่โส โทร.0 2244 3154
   อยากรู้เรื่องทุนการศึกษาต่างๆ ติดต่อ พี่ฝ้าย โทร.0 2244 3153
   โครงการ สอบถามสวัสดิการหอพักนักศึกษาแพทย์ ติดต่อ พี่อั๋น โทร.0 2244 3154
   โครงการ เกรดไม่ออก ลืมรหัสเข้าดูเกรด ติดต่อ พี่แนน โทร.0 2244 3154
   โครงการ ผ่อนผันทหาร แพทย์ใช้ทุน ติดต่อ พีตั๊ก โทร.0 2244 3153
   โครงการ ออกแบบ ตัดต่อวีดีโอ ติดต่อ พี่ต้อง โทร.0 2244 3154
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ติดต่อ พี่ดา 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ติดต่อ พี่รุ่ง 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ติดต่อ พี่โค้ช 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ติดต่อ พี่แจ๊ค 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ติดต่อ พี่ภูมิ 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ติดต่อ พี่ดา 0 2244 3152

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แบบรายงานความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงด้านการศึกษาออนไลน์

ตารางจองห้อง

ห้องเรียน 1-2, ห้องเรียน 3, ห้องเรียน 4 และห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

E-Learning

ระบบ E-Learning

ห้องสมุด

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

กสพท.

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version