ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการส่งผลคะแนน O-NET สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

...อ่านต่อ...

ปฏิทินการศึกษา หลักสููตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

...อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษประจำปีการศึกษา 2560

...อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการสอบคัดเลือกบุคคลาเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

........
...อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ (เพิ่มเติม)

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ะบบ........

...อ่านต่อ...

โรงพยาบาลตากสินมหาราช เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง(รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2560

...อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

แบบรายงานความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงด้านการศึกษาออนไลน์

ตารางจองห้อง

ห้องเรียน 1-2, ห้องเรียน 3, ห้องเรียน 4 และห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

E-Learning

ระบบ E-Learning

ห้องสมุด

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

กสพท.

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version