ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการสำลัก

...อ่านต่อ...

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

...อ่านต่อ...

เอกสารข้อควรทราบและสิ่งที่จะต้องเตรียมในวันทำสัญญา

นักศึกษาใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

........
...อ่านต่อ...

รับสมัครโครงการวิจับแพทยศาสตรศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จยถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

........
...อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกสพท. ประจำปีการศึกษา 2560

...อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ผ่าน กสพท. ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่3)

...อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สำหรับนักศึกษา

   มีปัญหาเรื่องเรียน เรื่องส่วนตัว ปรึกษาพี่โส โทร.0 2244 3152
   อยากรู้เรื่องทุนการศึกษาต่างๆ ติดต่อ พี่อั๋น โทร.0 2244 3154
   โครงการ สอบถามสวัสดิการหอพักนักศึกษาแพทย์ ติดต่อ พี่อั๋น โทร.0 2244 3154
   โครงการ เกรดไม่ออก ลืมรหัสเข้าดูเกรด ติดต่อ พี่แนน โทร.0 2244 3154
   โครงการ ผ่อนผันทหาร แพทย์ใช้ทุน ติดต่อ พีตั๊ก โทร.0 2244 3153
   โครงการ ออกแบบ ตัดต่อวีดีโอ ติดต่อ พี่ต้อง โทร.0 2244 3154
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ติดต่อ พี่ดา, พี่โส 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ติดต่อ พี่ตั้ม 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ติดต่อ พี่โค้ช 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ติดต่อ พี่แจ๊ค 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ติดต่อ พี่ภูมิ 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ติดต่อ พี่ดา, พี่โส 0 2244 3152

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แบบรายงานความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงด้านการศึกษาออนไลน์

ตารางจองห้อง

ห้องเรียน 1-2, ห้องเรียน 3, ห้องเรียน 4 และห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

E-Learning

ระบบ E-Learning

ห้องสมุด

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

กสพท.

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version