ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอมอบทุนการศึกษา ในโครงการ Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา

...อ่านต่อ...

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์เพื่อการวิจัย (IFMSA SCORE Research Exchange Program)

...อ่านต่อ...

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

...อ่านต่อ...

โครงการหน่วนแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

...อ่านต่อ...

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม IFMSA-THAILAND BOOTCAMP 2018

...อ่านต่อ...

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 84

...อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ติดต่อสอบถามรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

  นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

   ติดต่อรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

สำหรับนักศึกษา

   มีปัญหาเรื่องเรียน เรื่องส่วนตัว ปรึกษาพี่โส โทร.0 2244 3154
   อยากรู้เรื่องทุนการศึกษาต่างๆ ติดต่อ พี่ฝ้าย โทร.0 2244 3153
   โครงการ สอบถามสวัสดิการหอพักนักศึกษาแพทย์ ติดต่อ พี่อั๋น โทร.0 2244 3154
   โครงการ เกรดไม่ออก ลืมรหัสเข้าดูเกรด ติดต่อ พี่แนน โทร.0 2244 3154
   โครงการ ผ่อนผันทหาร แพทย์ใช้ทุน ติดต่อ พีตั๊ก โทร.0 2244 3153
   โครงการ ออกแบบ ตัดต่อวีดีโอ ติดต่อ พี่ต้อง โทร.0 2244 3154
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ติดต่อ พี่ดา 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ติดต่อ พี่รุ่ง 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ติดต่อ พี่โค้ช 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ติดต่อ พี่แจ๊ค 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ติดต่อ พี่ภูมิ 0 2244 3152
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ติดต่อ พี่ดา 0 2244 3152

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แบบรายงานความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงด้านการศึกษาออนไลน์

ตารางจองห้อง

ห้องเรียน 1-2, ห้องเรียน 3, ห้องเรียน 4 และห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

E-Learning

ระบบ E-Learning

ห้องสมุด

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

กสพท.

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version